REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE UTILIZARE A COMPLEXULUI DE AGREMENT LACUL LUI BINDER DIN SIBIU

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

                                                                                

Art.1 Complexul Lacul lui Binder din Sibiu este un centru de agrement, relaxare și activități sportive în cadrul căruia fiecare utilizator poate beneficia de servicii de agrement și sport, relaxare și distracție.

Art.2 Regulamentul de ordine interioară și de utilizare este obligatoriu pentru toți utilizatorii Complexului de agrement Lacul lui Binder, în toate spațiile aparținând acestuia, inclusiv în parcarea exterioară.

Art.3 Pentru a beneficia de structurile Complexului de agrement Lacul lui Binder, utilizatorii trebuie să accepte regulile prevăzute în prezentul Regulament, cu modificările și completările ulterioare aprobate în prealabil de Consiliul Local Sibiu.

Art.4 Complexul de agrement Lacul lui Binder (denumit în cele ce urmează „Complexul”) este un spațiu destinat activităților de relaxare. Scopul Regulamentului de ordine interioară al Complexului este de a asigura un climat corespunzător, precum și securitatea persoanelor sau a bunurilor în interiorul complexului.

Art.5 Prin achitarea taxei de intrare, utilizatorii  își exprimă consimțământul privind prezentul Regulament și se obligă să respecte, necondiționat și fără rezerve, toate regulile prevăzute în acesta.

Art.6  După achitarea taxei de intrare, utilizatorii primesc o brățară de tip ceas și/sau un bilet. Brățara nu se răscumpără și nu poate fi transmisă altei persoane. Utilizatorul trebuie să păstreze biletul primit până la ieșirea din incinta Complexului. La finalul vizitei, brățara se predă la casele de bilete.

Art.7 Pentru practicarea sporturilor nautice precum și pentru închirierea echipamentelor sportive, utilizatorii vor achita taxele afișate de către administratorul Complexului, aprobate în prealabil de Consiliul Local Sibiu.

Art.8 Accesul la instalațiile și echipamentele din cadrul Complexului (locul de joacă gonflabil plutitor, instalații de cablu, caiace, SUP, etc.), este permis doar după semnarea acordului de consimțământ.

Art.9 S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru prejudiciile aduse sănătății sau vieții utilizatorilor, dacă aceste prejudicii se datorează sau dacă se produc din vina lor sau a altor persoane/utilizatori ai Complexului.

Art.10 Prin exprimarea consimțământului la prezentul Regulament, utilizatorii declară că starea lor de sănătate este corespunzătoare pentru practicarea de  activități sportive și totodată că și-au însușit toate recomandările și reglementările privind utilizarea structurilor Complexului în maximă siguranță și securitate pentru eliminarea și evitarea posibilelor riscuri.

Art.11 Părinții și persoanele însoțitoare care au în grijă copii sau alte persoane (persoane fără discernământ, etc.) răspund pentru respectarea regulamentului de către copiii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora. Părinții și persoanele însoțitoare vor instrui și avertiza asupra riscurilor din cadrul Complexului și vor însoți și supraveghea permanent copiii și persoanele aflate în grija acestora.

Art. 12 Reguli pentru minori: 1) Copiii până la vârstă de 14 ani sunt obligați să frecventeze Complexul însoțiți de către părinți sau persoane autorizate; 2) Părinții sau persoanele autorizate care însoțesc copii sunt obligați să-i supravegheze deoarece sunt direct răspunzători pentru sănătatea și acțiunile lor; 3) Aceștia declară că își asumă întreagă responsabilitate pentru copii în incinta Complexului și în spațiile anexe acestuia; 4) Copiii sunt obligați să aibă grijă de integritatea fizică proprie și a celorlalți participanți din cadrul Complexului;  5) Spațiile din incinta Complexului pot fi folosite exclusiv în scopul destinat. Orice daune care provin din folosirea incorectă a echipamentelor sau distrugerea lor intenționată, vor fi suportate de către părinți / însoțitori;  6) Complexul nu răspunde pentru obiectele lăsate / uitate /pierdute în incinta Complexului; 7) Nu este permis accesul în incinta Complexului cu obiecte care nu corespund vârstei copilului, care împung, taie, sugerează agresivitate, jucării care produc teamă.

Art.13 Programul de funcționare al Complexului de agrement Lacul lui Binder este de marți până duminică între orele 1000 – 2300 și este afișat public la intrare și pe website: https://bazesportive.sibiu.ro.

Programul zonelor de activități este următorul:

 1. zona de plajă, în intervalul orar 1000 – 2000;
 2. locul de joacă gonflabil plutitor amplasat pe lac, în intervalul orar 1000 – 2000;
 3. caiac / SUP, în intervalul orar 1000 – 2000;
 4. zona de wakeboard, schi nautic, în intervalul 1200 – 2000;
 5. zona de promenadă perimetrală, în intervalul orar 1000 – 2300 .

Art.14 După ora 2000 sunt interzise: înotul, accesul la zona de plajă, la locul de joacă gonflabil plutitor amplasat pe lac, activitățile de wakeboard, caiac/SUP. După ora 2000 va fi permis accesul gratuit la zona de promenadă perimetrală.

Art.15 Ora de închidere este ora la care este obligatorie părăsirea incintei Complexului de agrement Lacul lui Binder.

Art.16 Complexul dispune de o parcare de 39 de locuri cu barieră și plată în dreptul porții de acces de pe strada Țiglari și de 74 de locuri de parcare, situate pe străzile Lacul lui Binder și Zidarilor.

Art.17 Accesul în Complex este permis până cel târziu cu o jumătate de oră înainte de închidere.

Art.18 Intrarea în Complex și utilizarea serviciilor pentru clienți se face în ordinea sosirii lor. De la această regulă fac excepție grupurile anunțate care au plătit anticipat și integral taxa de intrare, femeile gravide, persoanele cu handicap locomotor și alte persoane cu dizabilități, precum și partenerii contractuali ai instituției.

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII SPECIFICE

Art.19 Accesul și conduita utilizatorilor în cadrul complexului:

 1. se interzice scăldatul în zona de wakeboard, schi nautic și caiac; zona de îmbăiere este semnalizată prin flotoare de delimitare și panouri de informare, iar accesul se face de pe plaja amenajată;
 2. se interzice accesul în zona de îmbăiere a persoanelor care nu știu să înoate;
 3. se interzice accesul în zona de practicare a sporturilor nautice a persoanelor care nu știu să înoate;
 4. se interzice accesul în zona de îmbăiere și practicare a sporturilor nautice a persoanelor care suferă de crize de leșin sau epilepsie, precum și pentru persoanele care suferă de afecțiuni cardiovasculare, boli contagioase, boli psihice, persoanelor cu răni deschise, erupții cutanate, leziuni ale pielii, cu excepția situațiilor în care aceste persoane prezintă adeverință de la medicul specialist din care rezultă că afecțiunea nu este transmisibilă;
 5. se interzice accesul copiilor cu vârsta de până la 14 ani neînsoțiți. Persoanele peste 14 ani își dovedesc vârsta prin documente: carte de identitate, carnet de elev/student, pașaport, etc.;
 6. minorii vor fi însoțiți, consiliați și supravegheați în permanență de părinți sau de persoane adulte în a căror grijă se află;
 7. se interzice accesul persoanelor care sunt sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor, a medicamentelor sau a altor substanțe halucinogene, care afectează capacitatea fizică și psihică;
 8. se interzice accesul în Complex cu arme de foc și orice alte arme – orice obiect contondent, dispozitive paralizante sau neutralizante, etc.;
 9. se interzice accesul cu substanțe chimice și toxice – orice substanță chimică sau toxică care prezintă un risc pentru sănătatea utilizatorilor;
 10. obiectele închiriate se vor păstra astfel încât să se evite pierderea sau deteriorarea lor. Pierderea sau deteriorarea acestora duce la plata contravalorii lor;
 11. este obligatorie respectarea regulilor și instrucțiunilor de utilizare existente pentru echipamente și Regulile și instrucțiunile de utilizare sunt aduse la cunoștință prin afișare în zona respectivă sau verbal prin personalul de supraveghere al complexului. Utilizatorii vor citi și respecta aceste reguli și instrucțiuni. Scopul oricăror limitări de utilizare precizate pe aceste panouri este, în principal, de a asigura securitatea utilizatorilor. În cazul folosirii necorespunzătoare, utilizatorii își asumă riscurile de accidentare;
 12. se va purta încălțăminte antialunecare (antiderapantă) acordând atenție sporită deplasării în incintă și în afara acesteia. Părinții și persoanele însoțitoare care au în grijă alte persoane sau copii vor asigura purtarea încălțămintei antialunecare de către copiii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora. În cazul în care utilizatorii nu respectă această regulă, își asumă toate prejudiciile și daunele cauzate de nerespectare și exonerează S.P.A.B.S.A. de orice răspundere;
 13. este obligatorie respectarea instrucțiunilor de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă și cea de greutate inscripționate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;
 14. la locul de joacă plutitor gonflabil WIBIT este interzisă aplecarea peste margini, săritul, scufundatul, alergatul, jocurile de tip îmbrânceli;
 15. este obligatorie purtarea vestei de salvare și/sau a căștii de protecție, pe toată perioada desfășurării activităților sportive;
 16. cabinele de schimb se vor folosi, de regulă, de către o singură persoană;
 17. se interzice blocarea cu șezlonguri, genți, prosoape sau alte obiecte, a ușilor (în special ușile de evacuare în caz de urgență) sau a căilor de acces;
 18. utilizatorii se vor comporta astfel încât să nu deranjeze celelalte persoane;
 19. echipamentele închiriate se vor exploata conform instrucțiunilor primite din partea personalului complexului și se vor restitui în stare corespunzătoare după utilizare;
 20. se interzice accesul cu animale de companie, indiferent de fel sau mărime;
 21. se interzice accesul cu biciclete sau trotinete în zona de promenadă perimetrală;
 22. se interzice aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta Complexului;
 23. utilizatorii nu vor pune în pericol viața lor sau a celorlalți utilizatori ai Complexului în timpul practicării activităților sportive;
 24. prin intrarea în complex, utilizatorii își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru culegerea și prelucrarea datelor cu caracter personal atât prin intermediul completării unor formulare cât și prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, în scopurile legitime admise de lege;
 25. se interzice introducerea altor materiale sau echipamente sportive în incinta complexului pentru practicarea activităților, cu excepția următoarelor: costum de neopren, placă wakeboard, schiuri nautice, vestă, cască de protecție, caiac, stand up paddleboard și kneeboard;
 26. nu este permis consumul produselor alimentare și al băuturilor pe plajă și pe marginea lacului;
 27. toate deșeurile trebuie depozitate în recipientele desemnate;
 28. accesul în zona de plajă și de agrement impune a avea costum de baie, șlapi, prosop, etc.;
 29. brățara de acces se va purta pe mână pe toată durata șederii, inclusiv în timpul îmbăierilor. La plecare, utilizatorii sunt obligați să predea brățara de acces la casierie, unde se verifică dacă sunt diferențe de achitat datorate depășirii timpului alocat, conform taxelor de utilizare. Diferențele vor fi achitate la momentul constatării lor;
 30. incinta poate fi părăsită pe orice cale de acces, conform programului de funcționare al complexului, respectiv:

– Poarta 1 dinspre str. Țiglari în intervalul 1000 – 2000.

– Poarta 2 dinspre str. Lacul lui Binder în intervalul 1000 – 2300.

După ora 2300, căile de acces vor fi închise.

       Art.20 Răspunderi:

 1. fiecare utilizator este răspunzător pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea structurilor Complexului. De asemenea, fiecare utilizator este răspunzător pentru orice fel de daune pe care le provoacă terților (inclusiv rănirea altor utilizatori);
 2. pentru daune provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile;
 3. utilizatorii răspund financiar pentru integritatea brățării tip ceas primită la intrare și pentru pagubele și costurile cauzate de pierderea, însușirea și utilizarea neautorizată a acesteia. În cazul pierderii sau deteriorării brățării de tip ceas, utilizatorul este obligat să achite taxa de înlocuire;
 4. S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru daunele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de utilizatori în legătură cu prezența în cadrul complexului sau în legătură cu utilizarea structurilor și serviciilor oferite în cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentelor sau nerespectarea Regulamentului;
 5. S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru prejudiciile aduse sănătății sau vieții utilizatorilor, dacă aceste prejudicii se datorează sau dacă se produc din vina lor sau a altor persoane;
 6. S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru daunele provocate utilizatorilor de cazuri de forță majoră, de accidente sau defecțiuni (furtună, descărcări electrice, pană de curent, etc.);
 7. în cazul exploatării defectuoase a bunurilor aparținând complexului sau în urma faptelor de vandalism, producerii de pagube, incendieri, distrugeri, persoanele stabilite ca fiind vinovate vor suporta integral paguba produsă;
 8. responsabilitatea pierderii bagajelor, telefoanelor, portmoneelor, actelor sau oricăror bunuri personale, aparține în exclusivitate utilizatorilor complexului;
 9. utilizatorii declară că înțeleg și acceptă faptul că folosirea instalațiilor și echipamentelor din cadrul complexului: loc de joacă gonflabil plutitor, instalații de cablu, caiace, SUP, implică riscuri specifice activităților sportive și de agrement și că, datorită acestui risc inerent activităților sportive, este posibil să se accidenteze în cadrul Complexului;
 10. conducerea S.P.A.B.S.A. poate oricând limita utilizarea totală sau parțială a structurilor (de ex. defecțiuni tehnice, curățenie, revizie tehnică). În astfel de cazuri se vor informa utilizatorii la intrare, care vor opta în cunoștință de cauză, aceștia neputând solicita reduceri sau restituiri ale taxei de intrare și nici ridica alte pretenții materiale în condițiile utilizării serviciilor complexului;
 11. în cazul nerespectării de către utilizatori a obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament, S.P.A.B.S.A. are dreptul de a declara încetarea imediată a oricărei activități de agrement și sport pentru respectivii utilizatori. Încetarea activităților are loc la momentul comunicării verbale de către personalul complexului a obligației de a părăsi incinta, fără a fi necesară vreo altă formalitate și fără restituirea taxei achitate. Utilizatorii aflați în această situație au obligația de a preda imediat obiectele aparținând Complexului, de a achita contravaloarea serviciilor suplimentare (dacă este cazul) și de a părăsi imediat, în liniște, incinta. În cazul nerespectării de către utilizatori a acestor prevederi, se va solicita intervenția organelor în drept.

Art.21  Drepturile Administratorului Complexului:

 1. își rezervă dreptul de a fotografia și înregistra video în scop promoțional, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal;
 2. este în drept să schimbe programul de lucru. Acest lucru va fi comunicat prin amplasarea noului program pe panourile de informații din incinta Complexului, după aprobarea modificării prezentului Regulament de către Consiliul Local Sibiu;
 3. poate suspenda activitatea în Complex, pe durată determinată, dacă se impune prin acte normative (ex. stare de alertă, etc.), după o comunicare prealabilă;
 4. își rezervă dreptul de a nu primi, de a exclude din utilizatorii Complexului sau a evacua din incinta acestuia orice persoană care manifestă un comportament de natură să aducă prejudicii reputației sau intereselor Complexului și/sau utilizatorilor săi, pentru nerespectarea prevederilor art.19 din prezentul Regulament;
 5. poate restricționa temporar  accesul utilizatorilor, în cazul depășirii numărului maxim de persoane admis, pentru fiecare structură în parte;
 6. intrările rămase neconsumate pe un abonament, la sfârșitul perioadei de valabilitate, nu mai sunt valabile și nu sunt transferabile pe un alt abonament;
 7. are dreptul de utiliza în exclusivitate structurile Complexului pentru evenimente speciale, aprobate în prealabil de ordonatorul principal de credite sau Consiliul Local Sibiu, după caz. În astfel de situații utilizatorii vor fi anunțați în prealabil;
 8. are dreptul să modifice/completeze Regulamentul, conform prevederilor legale. Noile reguli pentru utilizatorii Complexului intră în vigoare la momentul aprobării modificărilor de către Consiliul Local Sibiu și afișării lor pe panourile de informare;
 9. în situația în care fost raportat un furt sau în caz de incendiu, avarii ale instalațiilor sanitare, electrice ori suspiciunea că în compartimentele vestiarelor au fost depozitate produse inflamabile, explozive, chimice, precum și în cazul altor situații deosebite, personalul Complexului are dreptul de a deschide vestiarul respectiv, chiar fără acordul utilizatorului care a depozitat acele bunuri sau care utilizează acel vestiar, fără a afecta integritatea bunurilor depozitate de utilizatori;
 10. utilizatorii Complexului sunt răspunzători integral și exclusiv pentru bunurile personale depozitate, care provoacă daune patrimoniului Complexului, personalului acestuia ori celorlalți membri;
 11. recuperarea obiectelor căzute în apă nu este responsabilitatea administrației Complexului.

Art.22 Perioada de funcționare a complexului:

 • Activitatea Complexului de agrement este sezonieră și se desfășoară în perioada 01 aprilie – 31 octombrie, cu posibilitatea de a fi devansată data prevăzută pentru deschidere, precum și posibilitatea de prelungire a accesului publicului și după 31 octombrie, în funcție de condițiile atmosferice, până cel mai târziu la data de 30 noiembrie.

Programul de funcționare al Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu este :

1. Zona de plajă:

– este deschisă publicului în perioada 01 iunie – 15 septembrie, cu posibilitatea de a fi devansată data prevăzută pentru deschidere, precum și posibilitatea de prelungire a accesului publicului și după 15 septembrie, în funcție de condițiile atmosferice.

– programul de funcționare este de marți până duminică între orele 1000 – 2000

2. Locul de joacă gonflabil plutitor – WIBIT

– este deschis publicului în perioada 01 iunie – 15 septembrie, cu posibilitatea de a fi devansată data prevăzută pentru deschidere, precum și posibilitatea de prelungire a accesului publicului și după 15 septembrie, în funcție de condițiile atmosferice.

– programul de funcționare este de marți până duminică între orele 1000 – 2000

3. Zona de agrement sportiv: schi nautic, wakeboard, caiac/SUP

– este deschisă publicului în perioada 01 aprilie – 31 octombrie, cu posibilitatea de a fi devansată   data prevăzută pentru deschidere, precum și posibilitatea de prelungire a accesului publicului și după 31 octombrie, în funcție de condițiile atmosferice, până cel mai târziu la data de 30 noiembrie.

– programul de funcționare este de marți până duminică între orele 1200 – 2000, pentru instalațiile de wakeboard și 1000 – 2000, pentru zona de caiac/SUP.

4. În zona de promenadă perimetrală, accesul va fi permis gratuit, de marți până duminică între orele 2000 – 2300.

 • În lunile aprilie, mai și octombrie (extrasezon) vor fi deschise publicului doar zonele de agrement sportiv și promenada perimetrală. Casieriile nu vor funcționa, cu excepția punctului de închiriere echipamente și plată taxe wakeboard/SUP. Prin excepție, în cazul în care programul prevăzut la alin. (1) este devansat / prelungit și în lunile mai și octombrie, casieriile vor fi funcționale și taxarea se va face corespunzător programului normal de funcționare a Complexului.
 • Taxa de utilizare a locului de joacă plutitor pe lac va include și utilizarea gratuită a unei veste de salvare.
 • Taxele de închiriere caiac/SUP vor include și utilizarea gratuită a unei veste de salvare și a unei căști de protecție.
 • Taxele de utilizare a instalațiilor de schi nautic/wakeboard vor include și utilizarea gratuită a unui veste de salvare și a unei căști de protecție.
 • În lunile aprilie, mai și octombrie (extrasezon) taxa de utilizare a instalațiilor de wakeboard va include și utilizarea gratuită a unui costum de neopren.

Art.23 În cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu este posibilă practicarea contra cost a pescuitului sportiv, în următoarele condiții:

 1. pescuitul sportiv poate fi practicat doar în zona marcată corespunzător;
 2. pentru a evita atingerea cablurilor de tracțiune a instalațiilor de wakeboard, este permis doar pescuitul „la plută”, fiind interzisă orice altă modalitate de pescuit care presupune aruncarea la distanță;
 3. este interzis pescuitul cu plasă/năvod/prostovol/parașută/triunghi, ș.a. ;
 4. pescuitul sportiv este permis de marți până duminică între orele 0700 – 0930 și 2030 – 2300.

Art.24 Scopul prezentului Regulament de ordine interioară este de a asigura securitatea și siguranța persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia, și este obligatoriu pentru toți utilizatorii Complexului de agrement Lacul lui Binder, în toate spațiile aparținând acestuia, inclusiv în parcarea exterioară.

Art.25 În cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu este interzisă orice fel de discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, etc., sau pe bază de orice alt criteriu, care are ca scop sau efect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a oricăror drepturi legale.

Art.26 Din motive de siguranță, zonele din incinta complexului sunt parțial supravegheate cu camere video. Înregistrările pot fi accesate doar în caz de suspiciune, de către persoanele împuternicite conform reglementărilor aplicabile și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției proprietății utilizatorilor și a complexului.

Art.27 Personalul complexului are dreptul de a solicita oricărui utilizator un act de identificare sau altă probă din care să rezulte vârsta, calitatea (elev), pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acces.

Art.28 Taxele instituite pentru activitățile din cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder vor fi afișate în locuri vizibile.

Art.29 Utilizatorii Complexului care găsesc obiecte în incintă sau în parcare le vor preda la casierie.

Art.30 Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează ca atare în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

 

ANEXA 1 la Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu

 

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR ÎN PARCAREA CU PLATĂ A COMPLEXULUI DE AGREMENT LACUL LUI BINDER

 

 • Parcarea cu plată funcționează în perioada 01 aprilie – 31 octombrie. De la 01 noiembrie până la deschiderea sezonului (în funcție de condițiile atmosferice), parcarea funcționează fără plată.
 • Accesul autovehiculelor în parcare este condiționat de ridicarea tichetului cu cod de bare de la bariera din dreptul intrării.
 • Având în vedere faptul că parcarea are un statut propriu, nu sunt valabile tichetele de parcare eliberate de automatele stradale, tichetele de 1 zi, abonamentele și permisele de parcare în exercițiul funcțiunii emise conform H.C.L. nr. 337/2018, cu modificările și completările ulterioare.
 • În incinta parcării este obligatorie respectarea regulilor, semnelor și marcajelor de circulație precum și indicațiile personalului complexului.
 • În parcarea Complexului este permis accesul autovehiculelor cu masă maximă totală autorizată de 3,5 tone și o lungime maximă de 5 metri.
 • Metode de plată

6.1. Contravaloarea taxei pentru staționarea autovehiculelor în parcare se calculează automat în funcție de durata de staționare, intervalul minim taxabil fiind de 1 oră, indivizibil. În cazul staționării sub 10 minute nu se percepe nicio taxă de parcare.

6.2. Plata se face la automatul de plată situat la ieșirea din parcare, în baza tichetului, prin intermediul unui card bancar.

6.3 Plata se poate face de asemenea prin SMS la numărul 7530 cu textul BINDER01 NR TICHET. După validarea plății prin SMS, parcarea trebuie eliberată într-un interval de 10 minute.

6.4 NU EXISTĂ POSIBILITATEA ACHITĂRII CU NUMERAR.

 • Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma achitării și validării taxei de parcare, utilizând tichetul de acces.
 • Durata maximă de staționare este de 24 ore, iar după expirarea perioadei conducătorul auto este obligat să părăsească parcarea. Depășirea acestui termen atrage blocarea roților. Deblocarea roților se va face în urma achitării unei taxe de deblocare.
 • Este interzis accesul autovehiculelor în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces.
 • Viteza maximă de circulație în incinta parcării este de 5 km/h.
 • Este interzisă parcarea pe locurile unde există semnul sau marcajul de circulație „oprirea și/sau staționarea interzisă”.
 • Este obligatorie parcarea autovehiculului în spațiul delimitat pentru acesta. Fiecare conducător auto trebuie să parcheze corespunzător autovehiculul, astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze / împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 • Parcarea în afara liniilor de demarcare, pe două locuri sau în locurile unde există semnul sau marcajul de circulație „oprirea și/sau staționarea interzisă” duce la blocarea roților sau la ridicarea autovehiculului. Deblocarea roților se va face în urma achitării unei taxe de deblocare.
 • Orice pagubă produsă în incinta parcării va atrage răspunderea persoanei care a cauzat paguba și obligația de remediere și/sau de suportare a costurilor aferente remedierii.
 • În cazul pierderii sau deteriorării tichetului de acces cu cod de bare, conducătorul auto este obligat să achite o taxă de înlocuire a tichetului.
 • Tichetul de parcare se păstrează ferit de razele soarelui pentru a se evita deteriorarea acestuia.
 • Din motive de siguranță, parcarea este supravegheată cu camere Înregistrările pot fi accesate doar în caz de suspiciune, de către persoanele împuternicite conform reglementărilor aplicabile și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției proprietății utilizatorilor și a complexului.
 • S.P.A.B.S.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acestea.

 

ANEXA 2 la Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu – Acord de consimțământ

ACORD DE CONSIMȚĂMÂNT

Fiecare persoană care participă la orice activitate de sporturi nautice și de agrement pusă la dispoziție de S.P.A.B.S.A. trebuie să completeze prezentul formular. Prin semnarea prezentului formular sunteți de acord că ați citit și ați înțeles informațiile și riscurile asociate cu sporturile nautice și de agrement.

Toți participanții trebuie să asculte toate prezentările și instrucțiunile de siguranță înainte de a lua parte la activitate. NU participați la activitate în cazul în care credeți că nu ați înțeles prezentarea și/sau instrucțiunile.

Toți participanții trebuie să respecte permanent toate instrucțiunile primite din partea personalului S.P.A.B.S.A., care își rezervă dreptul de a întrerupe imediat activitatea, în cazul în care personalul consideră că participantul nu respectă instrucțiunile.

Este strict interzis consumul de alcool, droguri, medicamente sau de substanțe care afectează capacitatea fizică și psihică, înainte sau în timpul activității.

În timpul activității, trebuie purtate toate echipamentele de protecție: vesta de salvare și casca de protecție.

Toate echipamentele închiriate trebuie să rămână în incinta Complexului de agrement Lacul lui Binder și vor fi restituite la finalul activității.

Echipamentele rămân proprietatea S.P.A.B.S.A.. În cazul distrugerii totale sau parțiale a echipamentului de către utilizator, acesta este obligat să achite contravaloarea reparației/înlocuirii acestuia.

Participantul trebuie să cunoască faptul că sporturile nautice și de agrement de orice natură pot fi activități periculoase.  Cu toate eforturile noastre în sensul minimizării acestor riscuri asumate de către participant, se pot întâmpla accidente și răniri.

Fiind de acord să participați la această activitate și să semnați prezentul acord de consimțământ, acceptați posibilitatea producerii unor astfel de accidente.

S.P.A.B.S.A. nu este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor participanților.

S.P.A.B.S.A. nu este responsabil pentru accidentele sau rănile suferite de participanți.

Toate leziunile existente sau problemele de sănătate care pot afecta participarea dvs. la această activitate trebuie să fie aduse la cunoștință personalului S.P.A.B.S.A. înainte de momentul începerii activității și trebuie menționate în secțiunea corespunzătoare a prezentului Acord de consimțământ (de exemplu: probleme cu inima, astm, diabet, alergii).

ÎN AFARA ORICĂROR ALTOR CAUZE DE RĂSPUNDERE OBLIGATORIE PREVĂZUTE DE LEGE, ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, S.P.A.B.S.A. NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE PARTICIPANT PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, PREJUDICII SAU PAGUBE PRODUSE ACESTUIA SAU LUCRURILOR SALE, ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENȚA ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE AGREMENT LACUL LUI BINDER DIN SIBIU SAU DATORATE UTILIZĂRII STRUCTURILOR ȘI SERVICIILOR OFERITE DE S.P.A.B.S.A..

Fiecare participant/vizitator este răspunzător pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea structurilor Complexului de agrement Lacul lui Binder. De asemenea, fiecare participant/vizitator este răspunzător pentru orice fel de daune pe care le provoacă terților (inclusiv rănirea altor participanți/vizitatori).

Pentru daune provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.

S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru prejudiciile aduse sănătății sau vieții participantului/vizitatorului, dacă aceste prejudicii i se datorează participantului sau dacă se produc din vina participantului sau dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora.

Participantul/vizitatorul acceptă și este de acord că S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru daunele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de participant în legătură cu prezența în cadrul complexului de agrement sau în legătură cu utilizarea structurilor și serviciilor oferite.

Am citit regulile din prezentul acord de consimțământ și le voi respecta. Înțeleg că toate activitățile sunt periculoase și sunt de acord să iau parte pe propriul meu risc.

Prezentul acord intră în vigoare la data de ……………………… și este valabil până la data de …………………………….

S.P.A.B.S.A. și angajații săi nu sunt responsabili în caz de deces, vătămare corporală, pierdere sau prejudiciu suferit de participanți.

Prin intrarea în Complexul de agrement Lacul lui Binder vă exprimați expres și neechivoc consimțământul pentru culegerea și prelucrarea datelor cu caracter personal atât prin intermediul completării de către dvs. a unor formulare precum cât și prin utilizarea sistemelor de supraveghere video în scopurile legitime admise de lege.

Detalii personale

 

Nume _______________________________________ Prenume ____________________________________

CNP ________________________________________ Telefon _____________________________________

În cazuri de urgență, vă rog contactați pe ___________________________ Telefon _____________________

Probleme medicale cunoscute ________________________________________________________________

Detalii suplimentare despre persoanele sub 18 ani

Numele complet al părintelui sau al tutorelui legal ____________________________________________

Telefon _________________________________________

Am citit și am înțeles indicațiile de mai sus și îmi asum întreaga responsabilitate pentru riscul asociat cu participarea la activitățile puse la dispoziție de S.P.A.B.S.A.

Prin prezentul Acord de Consimțământ, renunț în totalitate la orice pretenție ce ar putea rezulta din desfășurarea acestei activități.

Semnătura clientului (prin Părinte sau Tutorele legal, în cazul celor sub 18 ani) _____________________

Numele și prenumele (în majuscule) _______________________________

Data ______________________                                                      Semnătura __________________________

Declarație privind acordul

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a _______________________________________________________ având CNP _____________________________, posesor C.I. seria _____ nr.___________ domiciliat/ă în _____________________________________________________________________________ prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date de către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

Data  __________________                                                  Semnătura  _______________________