Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, jud. Sibiu, C.I.F. 42156448, închiriază prin licitație publică spațiu din cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu compus din:

   – bar în suprafață de 72,76 mp.
– terasă pavilion neacoperită în suprafață de 131 mp.
– terasă zonă plajă, în suprafață de 35 mp.

Documentația de atribuire în format electronic se poate descărca gratuit de pe site-ul instituției: https://bazesportive.sibiu.ro/anunturi sau se poate procura în format tipărit de la sediul Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, contra unei taxe de 50,00 lei, care se va achita la casieria instituției.

Termenul limită de depunere al ofertelor este data de 21 aprilie 2022, ora 13:00.

Data deschiderii plicurilor exterioare este 27 aprilie 2022, ora 09:00.

Data deschiderii plicurilor interioare se va comunica după deschiderea plicurilor exterioare.

Locul desfășurării licitației este sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sala 313.

Pentru derularea procedurii de închiriere a spațiilor menționate din incinta Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu se vor avea în vedere prevederile O.U.G. 57/2019 și H.C.L. nr. 75/24.02.2022.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269-208958 sau la sediul instituției.

Leave A Comment